Duben 2008

Cinema Bizarre - Escape to the stars

24. dubna 2008 v 13:41 | Vaše *PaVlUsKa* |  Other vids

krása že jo ? <3 x*


Cinema Bizare - Forever or Never

24. dubna 2008 v 13:39 | Vaše *PaVlUsKa* |  Other vids

další krásná písnička o lásce ...


Cinema Bizarre - lovesongs(They kill me)

22. dubna 2008 v 18:39 | Vaše *PaVlUsKa* |  Other vids

Moc hezký ale oni eště víc xD, Strify Yu a Kiro Forever ! <3


3rei Sud Est - Vorbe care dor

22. dubna 2008 v 18:28 | Vaše *PaVlUsKa* |  Other vids

Moc krásný a tak smutný , kdo tomu nerozumí

pochopí z toho videa.


zase co je to láska

5. dubna 2008 v 0:10 | Vaše *PaVlUsKa* |  Writen love
Co je to láska? Mnozí si řeknou: "To je přece jasné." Po chvíli zjistí, že odpověď je snad nemožná. Když se nad otázkou totiž nachvíli zamyslíme, zjistíme, že není tak jednoduché si utvořit jasnou představu.
Lidé mají o slově láska mnoho představ. Tak mladý člověk jako já ještě nemůže mít tolik zkušeností a poznatků, aby o ni mohl psát knihy. Zeptal jsem se tedy několika lidí. Určitě mi poradí, a pak to dám nějak dohromady. Jenže mi každý odpověděl jinak. Došlo mi, že definovat lásku bude mnohem složitější, než jsem si myslel. Přesto jsem to nevzdal a snažil se zjistit co nejvíce informací.
Pro jistotu bych nejprve začal s tím, že někteří si slovo láska hned spojují se sexem. Musím je vyvést z omylu. Láska není jenom fyzická - mezi mužem a ženou.
Podíváme-li se do slovníku spisovné češtiny, nalezneme v něm čtyři významy.
  • Je to intenzivní cit náklonnosti
  • milostný cit mezi mužem a ženou
  • mít v něčem zálibu
  • milovaná osoba (popřípadě věc).
V latinském slovníku jsem našel dokonce osm výrazů pro lásku.
  • láska k bližnímu (,rodině)
  • láska k vlasti
  • láska jako náklonnost (přízeň)
  • láska jako něžnost ... atd.
Pro "každou lásku" jiné slovo! Zajímavé je, že ve většině jazycích jsou stejného rodu, a to rodu ženského. Je možné, že se už dříve spojovala láska spíše se ženami, než s muži.
A co taková "láska" jako slovní druh? Zjistíme, že těžko najdeme nějaké podobné sloveso. Že by "laskat"? Mám pocit, že slovesem nejvíce vystihujícím lásku je "mít rád". A nebo "milovat"? Obě slovesa znamenají něco trochu jiného, ale láska je spojuje. Rád můžu mít kohokoli. Rodiče, příbuzné, kamarády. Milovat ale znamená něco víc. Znamená žít pro druhého, pomáhat, tolerovat.
S láskou jsme se setkávali už od dětství, jako s mateřskou. Setkáváme v podobě přátelství. A setkávat se jistě, například ve vlastní rodině. Lásku dokonce můžeme mít i k učení. V literatuře se s tématikou lásky vyskytuje mnoho románů i příběhů a téměř každá druhá písnička. A co se složilo milostných veršů básní? Už mnoho lidí se snažilo lásku vyjádřit slovy, nebo definovat. Každý si ji představoval odlišně. Stále to však byla láska. Snadněji se možná řekne "jaká je", než co opravdu znamená. Psát o ní je tak obtížné. Musíte prostě lásku zažít a prožít. Ale pozor. Láska se nedá vychtít či vynutit, ona musí přijít sama.
Zjistil jsem spoustu informací, z mnoha zdrojů. Všechny se lišily. Jak mám potom vědět, "co to je?" Nyní bych si opravdu chtěl znovu položit otázku: "Co je to láska?" a na otázku odpovědět.
Dlouho jsem si lámal hlavu s tím, jak správně lásku popsat. Snad nejlepší vysvětlení jsem nakonec našel v Bibli. Co svatý Pavel psal ve třinácté kapitole v prvním listě Korintským (1Kor 13) se mi zdá nejlepším popisem, možná i vysvětlením lásky:

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
A tak zůstává víra, naděje, láska - ale největší z té trojice je láska."

Dá se k tomu ještě něco dodat?
Láska je mnohem víc, než si dokážeme představit. Nedokážeme ji vysvětlit, dokážeme ji však cítit.

svícnové srdce

5. dubna 2008 v 0:08 | Vaše *PaVlUsKa* |  Pictures

Láska =

4. dubna 2008 v 23:57 | Vaše *PaVlUsKa* |  Writen love

Okolo mne chodili lidé a povídali, co je láska.
Starý muž, jehož obličej byl vyhublý a plný melancholie si povzdechl a řekl:
"Láska je slabost přírody, která se od Adama a Evy předává z pokolení na pokolení."
Svalnatý mladík odpověděl:
"Láska spojuje současnost s minulostí a budoucností."
Potom se objevilo krásné děvče s červenými tvářemi a s úsměvem řeklo:
"Láska je jako víno, které nevěsty nalévají rannímu svítání, dělá ze silných duší ještě silnější a dává jim schopnost stoupat vzhůru ke hvězdám."
Po ní promluvil vousatý, pochmurně vypadající muž v černém.
"Láska je slepá nevědomost a začíná i končí mládím."
Jiný vysvětloval:
"Láska je božské vidění, které umožňuje člověku vnímat téměř tolik věcí, kolik jich vnímá Bůh."
Po něm promluvil slepý muž, oťukávající si cestu holí:
"Láska je mlha, která nám bere zrak. Zabraňuje, abychom poznali tajemství existence, takže srdce vnímá jen chvějící se stíny a touhy uprostřed vrcholů, je jen ozvěnou křiku, jenž přichází z němých údolí."
Po něm řeklo vesele malé dítě:
"Láska je můj táta a moje máma a kromě nich nikdo neví, co to láska vlastně je."
Tak mluvili o lásce jako o souhrnu svých nadějí a zklamání všichni, kteří procházeli kolem. Láska však zůstala tajemstvím, jakým vždy byla.


Co je to láska

4. dubna 2008 v 23:56 | Vaše *PaVlUsKa* |  Writen love
Když poprvé spatříme nějakého člověka, lidské oko přenese jeho obraz do mozku, který vyhodnotí zda se tento člověk hodí právě k nám. Někteří psychologové se domnívají, že nosíme ve svém podvědomí zapsány určité charakteristické rysy. Všechny tyto rysy dáváme najevo řečí těla - tím jak se pohybujeme, tváříme a chováme.Když se na nás podívá osoba opačného pohlaví, její mozek během vteřiny vyhodnotí, jestli neseme stejné znaky. Pokud mozek vyhodnotí, že jsme osobou vhodnou k seznamování, spouští se další reakce v lidském těle.
Vzruchy přenesou do nadledvinek pokyn, aby začaly produkovat hormon adrenalin. Dále se uvolňuje fenylethylamin (C8H11N). Fenylethylamin vyvolává euforii podobně, jako droga amfetamin. Dalšími uvolňovanými látkami jsou dopamin, který zlepšuje náladu a nonadrenalin, jenž se podílí na přenosu vzruchů do mozku. Na tváři zamilovaného člověka se objeví malé červené flíčky, což je zase způsobeno prokrvením cév.

Zamilovaný člověk začíná být postupně na fenylethylaminu závislý. Pokud nedostane svojí dávku, tak nejí, nespí a nepracuje.
Fenylethylamin se vylučuje pokaždé, když jsme v přítomnosti milované osoby. Vylučování fenylethylaminu se později snižuje a nahrazuje jej jiný hormon - endorfin. Pokud nejsou lidé připraveni na fakt, že jejich láska pomalu vyprchá (snížení hladiny fenylethylaminu), dochází k rozchodu.
Mýty a pravdy o lásce a zamilovanosti
Hlavní falešnou představou lidí je, že zamilovanost je láska, nebo že je alespoň jedním z projevů lásky. Problém je např. v tom, že zamilovanost je spojena se sexualitou. Pokud netrpíme úchylkou, nemůžeme pocítit sexuální touhu vůči svým dětem, přesto že je milujeme. Taktéž, pokud nepatříte do 4% menšiny se nedokážete zamilovat do přítele a přítelkyně stejného pohlaví a taky je máte velice rádi. K zamilovanosti je tedy třeba sexuální motivace, třeba i nevědomá.
Z výše napsaného je jasné, že zamilovanost je pomíjivá. Pocit extatické lásky v období zamilovanosti vždy časem skončí.
Zamilovanost je spojena s částečným zhroucením ega. Ego částečně zmizí. Podobně jako nemá ego kojenec a je spojen s matkou, jsou lidé k sobě připoutáni zhroucením ega. Pociťujeme, že všechno je možné, neexistují žádné hranice. Časem se ale každý začne projevovat individuálně a vznikají konflikty. Ten má rád tohle a ona tohle. Jeden chce jet na hory, ona k moři, nemá rád její přátele a pod. V tuto dobu se lidé rozejdou a nebo problémy překonají a vytvoří vztah založený na lásce a nikoliv na zamilovanosti. Skutečná láska totiž nevzniká na zamilovanosti, ale na tom, když se chováme láskyplně i v situaci, kdy pocit lásky chybí.
Zamilovanost nelze ovlivnit vůlí. Prostě přijde. To je problém náhlých odchodů z manželství za mladší milenkou kvůli zamilovanosti, nikoliv lásce.
Zamilovaností člověk neroste. Skutečná láska je ale trvale obohacující zážitek. Člověk duchovně roste.
Zamilovanost by se dala definovat takto: Vznikla geneticky výlučně za sexuálním účelem. Geneticky determinovaná instinktivní složka chování, která má na starosti páření a zachování druhu. Past nastražená geny pro jinak vnímavou mysl.
Ve společnosti přetrvává mýstus, že každému je souzen jeden vyvolený / vyvolená.
Závislost není láska. Pokud někdo vyhrožuje, že když se s ním rozejdete, tak se zabije, nejedná se o lásku. Možná o zamilovanost, každopádně má ten jedinec duševní chorobu, nebo poruchu. Drobná závislost je ale běžná. To že někdo řekne potřebuji tě je normální. Lidé, kteří trpí závislostí tolik touží po tom být milováni, že už nemají sílu aby sami milovali.
Pocit lásky nemůže vzniknout k domácím mazlíčkům. Je to jiný vztah. Nevíme co si myslí. Vkládáme jim vlastní pocity. Zvíře, které proti nám bojuje vyhazujeme. Nutíme je poslouchat. Vztah je založen na poslušnosti. Láska je naopak založena na vzájemném respektování se lidí. Na podobném vztahu vznikala manželství vojáků s ženami, jejichž řeči nerozuměli. Až se naučili komunikovat, manželství se rozpadala.
Láska není sebeobětování. Masochisté považují to, jak trpně snášejí všechny křivdy, za projev lásky. Není tomu tak. Naplňuje je jenom pocit morální převahy.
Láska není pocit, ale činnost projevující se skutky ovládaná naší vůlí.
Láska se projevuje hlavně pozorností. Pozorností o rozvoj druhého. Velice důležitá část pozornosti k druhému je naslouchání. Problém je, že to naslouchající mnohdy vnímá jako ztrátu času. A také se nám do naslochání nechce, protože je to práce. Je důležité naslouchat dětem. Někdy můžeme jen předstírat, že je posloucháme a nechat je vymluvit, ale nemůžeme to dělat pokaždé. Můžeme jen říkat něco jako odpověď "aha" a "hmmm" až po opravdové naslouchání, na které nesmíme zapomínat. Špatný je přístup, když se dítě nesmí projevovat, ale i zde můžou být občas výjimky.
Naslouchání dětem je pro ně důkaz toho, že si jich ceníme. Zvyšujete jim tím sebevědomí.
Někteří lidé se tak bojí ztráty milovaného, že raději nemilují.
Pokud rodiče dítě skutečně milují, nemá v dospělosti a dospívání takový problém s tím jít vlastní cestou. Je špatné, když se rodiče v dítěti vidí, nebo dokonce chtějí aby dosáhlo toho, co oni nedokázali.
Sňatek - pocit závazku nám pomáhá v cestě od zamilovanosti k lásce.
Musíme být schopni s láskou říci milovanému, že s ním v něčem nesouhlasíme a ten druhý by to měl s láskou přijmout. Je to ale velice těžké a je třeba se tomu učit. Je třeba vždy zvažovat jak moc jsem ten pravý v tomhle radit a co.
Svoboda a láska se musejí doplňovat a ne jít proti sobě.
Obecně lze říci, že žena má v manželství komunistický přístup a muž kapitalistický. V přirovnání k horolezeckému výstupu se žena stará o základní tábor (rodinný krb) a muž se zabývá dobýváním vrcholu (rozvíjení se i mimo rodinu). Žena má pocit, že svatba byla vrcholem jejího života, muž to vidí jako nový začátek. Pokud se oba nebudou alespoň trochu starat o obojí, manželství asi nedopadne šťastně.

Řetězec

4. dubna 2008 v 23:53 | Vaše *PaVlUsKa* |  Pictures
Tak to je pěknej řetězec ...hold LÁSKA SE PŘEDÁVÁ Z GENERACE NA GENERACI !!! Tak si dej bacha at' tehle řetězec nezkažíš ! ...( v rodině , s přítelem)

I love you

4. dubna 2008 v 23:50 | Vaše *PaVlUsKa* |  Pictures
Hm.... I love you ..Já taky vás lovuju zato že ste se na můj blog koukli !!